عفونت ایمپلنت دندان، دکتر سحر طهرانی، تهران

عفونت ایمپلنت دندان

از عواملی که می‌توان حدس زد که ایمپلنت دندان دچار عفونت شده عبارت است از:

_خونریزی در لثه یا نواحی کاشت

_بوی بد دهان که از بین‌ نمی‌رود

_تورم و قرمزی لثه

_دمای بدن بالا

_احساس درد داشتن

این کار برای افرادی مناسب است یک یا چند دندان خود را ازدست داده باشند و یا دارای فک سالم و مرتبی باشند.

#عفونت

#ایمپلنت دندان

#خونریزی

#بوی بد دهان

#احساس درد

#تورم